Gastsprekers

Miet Smet

woensdag 11 oktober 2017 - woensdag 11 oktober 2017

Gespreksavond door Minister van Staat mevrouw Miet Smet.
'Is vrouwenemancipatie nog nodig?'

19.30 u. Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij
Schrijf in

Johan De Tavernier. Christelijke Ethiek

maandag 6 november 2017 - maandag 6 november 2017

6 november
Johan De Tavernier
Christelijke ethiek

In onze geseculariseerde tijd is het communis opinio dat religieuze tradities op het terrein van de ethiek niets hebben in te brengen dat niet evenzeer louter op grond van de menselijke rede gekend en bevestigd kan worden. Wordt in een pluralistische maatschappij een beroep op levensbeschouwelijke gronden in de ethische reflectie niet eerder als hinderlijk dan opbouwend ervaren? Is het niet beter om naar een pragmatische consensus te streven op rationele, niet-confessionele gronden en een gemeenschappelijk waarde-oordeel na te streven over zaken waarover religies geen eigen competentie bezitten?
Toch zal ik pleiten voor een tegendraadse binding tussen christelijke levensbeschouwing en ethiek, beseffend dat een religieuze verworteling van de ethiek gemakkelijk misverstaan wordt. Men schrijft haar doctrinaire betekenissen toe die ze niet heeft en/of niet hoeft te hebben. Al te vaak denkt men dat in zogenaamd toegepaste ethische kwesties de reflectie over het achterliggend mensbeeld geen rol van betekenis speelt. Maar in de ecologische ethiek bijvoorbeeld is geen zinnig oordeel mogelijk over de waarde die men hecht aan niet-menselijk leven (bv. dieren, biodiversiteit, ecosystemen) zonder een mens-, natuur- en wereldbeeld. Bij gebrek hieraan eindigen ethische discussie vaak in totale spraakverwarring.

Johan De Tavernier, in 1957 geboren te Roeselare (België), is hoogleraar Theologische Ethiek en vice-decaan onderwijs aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is tevens lid van de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek en directeur van het Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek (Ethics@Arenberg) van de ku Leuven. Tot zijn recente publicaties behoren onder meer De broosheid van het zinvolle (Leuven, 2013²), en de artikelen (met M. Donkovic) ‘De moraliteit van de dingen: Autonomie versus gedragsbeïnvloeding’, Collationes (2015); ‘Morality and Nature: Evolutionary Challenges to Christian Ethics’, Zygon (2014); (met F. Van den Noortgaete) ‘Affected by Nature: A Hermeneutical Transformation of Environmental Ethics’, Zygon (2014); (met F. Van den Noortgaete) ‘Legere-Ligare: An Interpretive Key to the Environmentalist Experience of Nature’, Louvain Studies (2014). Zijn onderzoek betreft het personalisme, christelijke ethiek en milieu-ethiek.


 
 
Johan De Tavernier
Schrijf in

Mark Eyskens

woensdag 8 november 2017 - woensdag 8 november 2017

Gespreksavond door Minister van Staat de heer Mark Eyskens.
'Geloven in de hoop'

19.30 u. Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij
Schrijf in

Johan Verstraeten: Spiritualiteit als weg naar een volheid van leven.

donderdag 9 november 2017 - donderdag 9 november 2017

9 november
Johan Verstraeten
Spiritualiteit als weg naar een volheid van leven
 
 
Op de markt van spiritualiteit wordt een enorme diversiteit aan ik-gerichte ‘producten’ aangeboden.  Spiritualiteit is echter geen consumptieproduct, maar een discipline die een verrijkende weg opent de volheid van leven. Deze weg vraagt onder meer: de-centreren, de herontdekking van contemplatie als bevrijding uit rusteloosheid, bewustwording van de vreemdeling in jezelf, de ontdekking van een fundamenteel levensdoel. Spiritualiteit vereist ook receptiviteit, de moed om te zijn en te  ‘aanvaarden aanvaard te zijn’. In de christelijke spiritualiteit resulteert dit in een levensweg die komaf maakt met het misbruik van Godsbeelden voor persoonlijke of ideologische doelen. Zij ontwikkelt een tegendiscipline die de mens vrijmaakt van zin of haar programmering door het economisch systeem. Zij verbindt contemplatie met barmhartige liefde en inzet voor rechtvaardigheid (“geroepen zijn tot verantwoordelijkheid”). Zij confronteert ons met de duistere kant van de geschiedenis en de aanwezige afwezigheid van God (“beter in de agonie dan in de narcose”). Zij leert omgaan met de ups en down van de levenscyclus (onder meer in confrontatie met het ouder worden).  
 
 
Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de K.U. Leuven en coördinator van de onderzoekseenheid theologische en comparatieve ethiek.  Hij doceert onder meer christelijke sociale en politiek ethiek, vredesethiek, bedrijfsethiek en “leiderschap, spiritualiteit en professionele integriteit”.  Hij publiceerde naast talrijke internationale artikels en boeken in het Engels: Leiderschap met hart en ziel. Spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid (2004) en Taal en stilte. Naar een leiderschap voorbij de angst (2014).
 
Schrijf in

Minister Bart Tommelein

woensdag 6 december 2017 - woensdag 6 december 2017

Gespreksavond door Viceminister-president van de Vlaamse Regering Bart Tommelein.
'In weer en wind'. Een gepast energiebeleid voeren.

19.30 u. Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij
Schrijf in