terug

Berichten

Eucharistie en Getijden

Ten gevolge van de Coronavirus schorsen de Belgische bisschoppen alle openbare liturgische bijeenkomsten, rekening houdend met de maatregelen vanwege de burgerlijke overheid.

Dit betekent dat in Zevenkerken de zondagsmissen van 8u30, 11u00 en 18u00 afgelast zijn.

Het getijdengebed en de eucharistievieringen zullen zowel op zondag als op de weekdagen
uitsluitend en intern door de monnikengemeenschap gevierd worden.

We houden u op de hoogte van de evolutie.
terug