terug

Berichten

KERSTMIS EN NIEUWJAAR 2017/2018

ZONDAG 24 DECEMBER: VOORAVOND VAN KERSTMIS
16.00 u: vooravonddienst van Kerstmis
Geen eucharistie om 18 u
20.00 u: kerstwake met de zusters van Bethanië (in Zevenkerken)
21.30 u: nachtmis met de zusters van Bethanië (in Zevenkerken)

MAANDAG 25 DECEMBER: KERSTMIS
7.30 u: morgendienst
8.30 u: eucharistie
11.00 u: geconcelebreerde eucharistie
16.00 u: avonddienst
18.00 u: eucharistie
20.30 u: completen

DINSDAG 26 DECEMBER: 2de KERSTDAG
8.00 u: morgendienst
12.00 u: eucharistie
18.00 u: avonddienst
20.30 u: lezingendienst

ZONDAG 31 DECEMBER: OUDJAAR
16.00 u: vooravonddienst
Geen eucharistie om 18 u
18.00 u: gebedswake bij de overgang van oud naar nieuw

MAANDAG 1 JANUARI 2018: NIEUWJAAR
7.30 u: morgendienst
11.00 u: geconcelebreerde eucharistie
16.00 u: avonddienst
20.30 u: completen

ZONDAG 7 JANUARI 2018

Nieuwjaarsreceptie na alle eucharistievieringen
terug