terug

Berichten

Woensdag 22 januari 2020

20u Conferentie door Z. Em. Metropoliet Athenagoras van België
voorafgegaan door een Orthodoxe Vesperdienst in de abdijkerk om 19u
geen gebedsdiensten om 18u en om 20.30u

terug