terug

Berichten

Kerstmis/Nieuwjaar

KERSTMIS EN NIEUWJAAR 2018/2019

MAANDAG 24 DECEMBER: VOORAVOND VAN KERSTMIS
16.00 u: vooravonddienst
Geen eucharistie om 18 u
20.00 u: kerstwake met de zusters van Bethanië (in Zevenkerken)
21.30 u: nachtmis met de zusters van Bethanië (in Zevenkerken)

DINSDAG 25 DECEMBER: KERSTMIS
7.30 u: morgendienst
8.30 u: eucharistie
11.00 u: geconcelebreerde eucharistie
16.00 u: avonddienst
18.00 u: eucharistie
20.30 u: completen

WOENSDAG 26 DECEMBER: 2de KERSTDAG
8.00 u: morgendienst
12.00 u: eucharistie
18.00 u: avonddienst
20.30 u: lezingendienst

MAANDAG 31 DECEMBER: OUDJAAR
7.00 u: morgendienst
12.00 u: eucharistie
16.00 u: vooravonddienst
18.00 u: gebedswake bij de overgang van oud naar nieuw

DINSDAG 1 JANUARI 2019: NIEUWJAAR
8.00 u: morgendienst
11.00 u: geconcelebreerde eucharistie
16.00 u: avonddienst
20.30 u: completen

ZONDAG 6 JANUARI 2019
Nieuwjaarsreceptie na de eucharistievieringen
terug