terug naar de abdijshop

Aanbevolen boeken

Altijd hetzelfde lied

150 psalmen bewerkt en toegelicht

Gerard Swüste

Skandalon 2015
In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swüste de psalmen klinken als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema's. De meeste psalmen mogen dan meer dan 2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog steeds actueel. In de korte toelichtingen bij elke psalm wordt de diepte en de reikwijdte van deze 'levensliederen' nog eens onderstreept.
39,50 Euro.

Betoverd door God

Leven en werk van Madeleine Delbrêl

Piet Raes : Anne-Sophie Noreillie

altiora averbode 2016
Madeleine Delbrêl (1904-1964) kende een bewogen leven. Ze was dichteres, maatschappelijk werkster, maar bovenal christelijke mystica. Na een onbezonnen jeugd in Parijs, waarin ze zich bekende tot het atheïsme , werd Madeleine als jonge twintiger gegrepen door het geloof.
Dit boek biedt een eigentijdse vertaling van enkele brieven, meditaties en andere teksten waaruit het theologisch inzicht en engagement van Madeleine Delbrêl blijkt.
23,50 Euro.

Bijbel tegendraads

Heeft de bijbel nog recht van spreken ?

Jean Bastiaens / Frédérique Vanneuville

Halewijn
In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament liet verschijnen. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther, zijn stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde, en zo een aanzet gaf tot de Reformatie . Beide gebeurtenissen hebben een immense impact gehad op de geschiedenis van het christendom. In het hart van die vernieuwingen staat de bijbel. Hoe staat het vandaag, 500 jaar later met die Bijbel Hoe lezen wij die teksten vandaag ?
17,95 Euro.

De kracht van de contemplatie

In de stilte genezing vinden

Karin Seethaler

Carmelitana 2016
Om de stilte te vinden kun je goed te rade gaan bij de grote rijkdom aan spiritualiteit in het christendom. Karin Seethaler legt de helende kracht ervan bloot en helpt je met kleine, concrete stappen, gewoon in het leven van alledag. Ze geeft veel praktische voorbeelden en laat zien dat een biddende weg niet moeilijk hoeft te zijn.

Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Zij is een internationaal veelgevraagd trainster voor contemplatieve oefeningen.
17,90 Euro.

De Thomaschristenen van India

Jaap van Slageren

Skandalon 20103
De gemeenschap van Thomaschristenen in Zuid-India (Kerala) dateert van het begin van de christelijke jaartelling. , Haar oorsprong ligt bij de apostel Thomas, die in het jaar 52 dat gebied bezocht. Jaap van Slageren beschrijft haar geschiedenis en gebruiken, waarin hindoeïstische, joodse en vroegchristelijke elementen te herkennen zijn, en toont uitgebreid haar rijke liturgische traditie.

De thomaschristenen zijn beïnvloed door de Syrische en Assyrische kerken en door achtereenvolgens de Portugese, de Nederlandse en de Engelse overheersing. De thomaschristenen hebben en authentiek karakter behouden.

Met een nawoord van oudkatholiek aartsbisschop Joris Vercammen.
29,50 Euro.

Elke dag geïnspireerd

Christenen getuigen

Geybels (red.)

Pelckmans 2016
Geloven in Vlaanderen is opnieuw 'cool'. Steeds meer mensen, inclusief bekende Vlamingen, brengen zonder schaamte en zonder arrogantie hun christelijke inspiratie ter sprake. Dit boek verzamelt meer dan twintig getuigenissen van meer en minder bekende Vlamingen. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door het Evangelie en hoe dat hun dagelijks leven beïnvloedt.
25,00 Euro.

Geloven op de tast

Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten

Anselm Grün en Tomas Halik

Meinema 2017
In dit boek gaan Anselm Grün en Thomas Halik in op de waarde van twijfelen en zoeken. Ze vragen zich af wat de ervaring van Gods afwezigheid doet met ons geloof en willen onnodige verontrusting wegnemen. Rode draad in hun betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.
20,00 Euro.

Godfried Danneels

biografie

Mettepenningen

Polis 2015
Danneels heeft, als professor, priester en kerkvorst de grote veranderingen in onze samenleving op de eerste rij meegemaakt. Minder bekend is zijn rol als kerkelijk topdiplomaat. Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens hebben een schat aan bronnen geraadpleegd, spraken tientallen mensen die het pad van de kardinaal hebben gekruist en kregen ook toegang tot zijn privéarchief. Het resultaat is een verrassend maar ook kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk.
39,50 Euro.

IS DE MENS SLECHT ?

Essay over goed en kwaad

Reginald Moreels

Halewijn 2017
In dit essay over goed en kwaad geeft chirurg en ex-minister Reginald Moreels een inkijk in zijn eerlijke zoektocht naar de oorspronkelijke natuur van de mens. Als oorlogschirurg werd hij gedurende dertig jaar geconfronteerd met het afschuwelijke lijden dat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar de solidariteit als reactie hierop blijft evenzeer op zijn netvlies gebrand. Realisme en hoop met elkaar verenigen is de opzet van dit essay. De overtuiging dat we onze slechte natuur kunnen overwinnen, loopt er als een rode draad doorheen.
19,95 Euro.

Joodse invloed in Afrika

Historische en religieuze verkenningen

Jaap van Slageren

Skandalon 2011
Gedurende zijn twaalfjarig verblijf in Kameroen kwam de auteur op het spoor van oeroude Joodse vormen van godsdienst en cultuur in Afrika. Dit boek brengt de invloed van Joodse invloeden in kaart en portretteert het Jodendom in de plaatselijke cultuur van Ethiopië , Egypte en het noorden van Afrika. De auteur geeft ook sprekende voorbeelden van joods-christelijke gemeentevorming. Van Slageren laat zien hoe en waarom het, huidige Afrikaanse christendom zich eerder op Jeruzalem oriënteert dan op Rome. Boeiend is te zien hoe rabbijnen en Afrikaanse theologen met elkaar in gesprek zijn om de hoop voor de toekomst van Afrikaka gaande te houden.
22,50 Euro.

Leven in de Geest

Simone Pacot

2012 Carmelitana
Dit boek is het vervolg van Open je deuren voor de Geest (dat vooral een bijbelse bezinnig is over de heilige Geest en zijn stille wenk naar de mens toe, die opgeroepen wordt om een antwoord te geven.) In dit nieuwe boek gaat S.P. dieper in op het leven met en in de Geest. Ze stelt daarbij enkele concrete en fundamentele vragen.
24,50 Euro.

Levinas in de praktijk

Handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg

Jan Keij

Klement/Pelckmans
Emmanuel Levinas is wellicht de diepzinnigste en gevoeligste filosoof uit de twintigste eeuw. Hij is de denker die het concrete, alledaagse menselijke bestaan heeft beschreven met een voor filosofen ongekende systematiek.
In dit boek laat Jan Keij zien wat de 'kaswaarde' van Levinas' filosofie is, vanuit de vraag wat dit denken in de praktijk inhoudt. Die praktische toepasbaarheid van Levinas' denken heeft zich al bewezen in vele cursussen onder andere voor leken, artsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, die allemaal de weg naar het best mogelijke helpen geschetst kregen. Waar het hier om gaat is een filosofie, die niet alleen de mens en de wereld interpreteert, maar die ook verandert. Kortom, een inleiding op de praktische uitwerking van de filosofie van Levinas.
19,95 Euro.
12
terug naar de abdijshop