terug naar de abdijshop

Aanbevolen boeken

500 jaar Protestantisme

De geschiedenis van de Reformatie

Kathatrina Kunter

KOK 2016
500 Jaar Protestantisme in één boek, met heldere tekst, mooie foto's en informatieve kaartjes, waarin de geschiedenis van de Reformatie in al zijn breedte en variatie naar voren komt -- dat lijkt bijna onmogelijk.
Katharina Kunter leverde die prestatie. In dit rijk geïllustreerde boek neemt zij ons mee op een boeiende reis van 1517 naar vandaag, waarbij zij de enorme betekenis en doorwerking van Luthers boodschap laat zien. Bij het lezen van dit boek komen vooral de begrippen vernieuwing en verbreding naar voren, en wordt gaandeweg duidelijk dat protestanten actief in een levende traditie staan.
35,00 Euro.

Altijd hetzelfde lied

150 psalmen bewerkt en toegelicht

Gerard Swüste

Skandalon 2015
In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swüste de psalmen klinken als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema's. De meeste psalmen mogen dan meer dan 2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog steeds actueel. In de korte toelichtingen bij elke psalm wordt de diepte en de reikwijdte van deze 'levensliederen' nog eens onderstreept.
39,50 Euro.

Avinoe, onze Vader

De joodse achtergronden van het Onze Vader

Marcel Poorthuis ; Theo de Kruijf

Adveniat 2004 /2016
Niet de kerk, maar het jodendom is de bakermat van het Onze Vader, het gebed dat door Jezus aan zijn (joodse) leerlingen werd voorgehouden. De kerk heeft het bewaard als een kostbare schat, en terecht. In dit gebed is het hele evangelie samengebald.
In dit boek worden de Joodse achtergronden van het Onze Vader boeiend uiteengezet. De lezer krijgt inzicht in de Joodse gebedscultuur, waarin stilte, discipline en sponaneïteit een rol spelen. Marcel Poorthuis bespreekt de sleutelwoorden in het Onze Vader en hun Joodse betekenisveld: Het koninkrijk, Gods wil, de heiliging van de Naam, het dagelijks brood, de schuldenvergeving, de beproeving, het kwade. Hij illustreert zijn betoog met teksten van filosofen als Levinas en citaten uit de rabbijnse literatuur.
14,95 Euro.

Betoverd door God

Leven en werk van Madeleine Delbrêl

Piet Raes : Anne-Sophie Noreillie

altiora averbode 2016
Madeleine Delbrêl (1904-1964) kende een bewogen leven. Ze was dichteres, maatschappelijk werkster, maar bovenal christelijke mystica. Na een onbezonnen jeugd in Parijs, waarin ze zich bekende tot het atheïsme , werd Madeleine als jonge twintiger gegrepen door het geloof.
Dit boek biedt een eigentijdse vertaling van enkele brieven, meditaties en andere teksten waaruit het theologisch inzicht en engagement van Madeleine Delbrêl blijkt.
23,50 Euro.

Bijbel tegendraads

Heeft de bijbel nog recht van spreken ?

Jean Bastiaens / Frédérique Vanneuville

Halewijn
In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament liet verschijnen. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther, zijn stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde, en zo een aanzet gaf tot de Reformatie . Beide gebeurtenissen hebben een immense impact gehad op de geschiedenis van het christendom. In het hart van die vernieuwingen staat de bijbel. Hoe staat het vandaag, 500 jaar later met die Bijbel Hoe lezen wij die teksten vandaag ?
17,95 Euro.

De kracht van de contemplatie

In de stilte genezing vinden

Karin Seethaler

Carmelitana 2016
Om de stilte te vinden kun je goed te rade gaan bij de grote rijkdom aan spiritualiteit in het christendom. Karin Seethaler legt de helende kracht ervan bloot en helpt je met kleine, concrete stappen, gewoon in het leven van alledag. Ze geeft veel praktische voorbeelden en laat zien dat een biddende weg niet moeilijk hoeft te zijn.

Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Zij is een internationaal veelgevraagd trainster voor contemplatieve oefeningen.
17,90 Euro.

Elke dag geïnspireerd

Christenen getuigen

Geybels (red.)

Pelckmans 2016
Geloven in Vlaanderen is opnieuw 'cool'. Steeds meer mensen, inclusief bekende Vlamingen, brengen zonder schaamte en zonder arrogantie hun christelijke inspiratie ter sprake. Dit boek verzamelt meer dan twintig getuigenissen van meer en minder bekende Vlamingen. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door het Evangelie en hoe dat hun dagelijks leven beïnvloedt.
25,00 Euro.

Godfried Danneels

biografie

Mettepenningen

Polis 2015
Danneels heeft, als professor, priester en kerkvorst de grote veranderingen in onze samenleving op de eerste rij meegemaakt. Minder bekend is zijn rol als kerkelijk topdiplomaat. Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens hebben een schat aan bronnen geraadpleegd, spraken tientallen mensen die het pad van de kardinaal hebben gekruist en kregen ook toegang tot zijn privéarchief. Het resultaat is een verrassend maar ook kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk.
39,50 Euro.

Het Probleem dat wij zijn

De Drie-eenheid in ons leven

Maurice Zundel

Marc Tant, 2016
In deze tijd is het meer dan ooit belangrijk dat christenen de elementaire bouwstenen van het geloven herontdekken, die we dreigen kwijt te geraken. Ziehier de grote verdienste van de Zwitserse denke priester Maurice Zundel: hij weet de drie-ene God te evoceren als een dynamische levende realiteit, die niet alleen ons verstand, maar ook ons hart en onze daadkracht in beweging brengt.
20,00 Euro.

Het Woord van God voor elke dag 2017

Vincenco Paglia

Halewijn 2016
Dit boek van aartsbisschop Vicenzo Paglia, voorzitter van de pauselijke academie voor het leven, en spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant'Egidio, biedt korte spirituele commentaren bij een lezing uit de Bijbel, ter ondersteuning van de dagelijkse meditatie. Deze inleidingen helpen de lezer om de tekst beter te begrijpen en trachten de weg naar zijn hart te openen voor Gods Woord. Dat hebben we elke dag nodig.
25,00 Euro.

In het voetspoor van de Messias

Preken voor het jaar A

Rob Kurvers

Berne Media 2016
Rob Kurvers, emerituspastoor te Den Haag, neemt ons mee op de zoektocht naar God, aan de hand van teksten va de bijbel, ditmaal vooral de evangelieteksten van Matteüs. Daar zien we in eenvoudige bewoordingen dat het in het geloof niet alleen gaat om de 'heiligheid' van God, maar evenzeer over de 'heiligheid' van iedere menselijke persoon als beeld van God. Dat God daarbij wel eens met andere ogen kijkt dan wij, kan leerzaam zijn voor ieder van ons. Met zijn bijna vijftigjarige pastorale ervaring laat Kurvers zien hoe inspirerend het bijbels denken is voor ons dagelijks leven.
17,90 Euro.

KARDINAAL VERZET

Mercier, de Kerk en de oorlog van 14-18

Jan De Volder

Lannoo 2016
Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen groeide tijdens de Eerste Wereldoorlog in binnen- en buitenland uit tot het symbool van het verzet van de Belgen tegen de Duitse bezetting. Zijn herderlijke brief 'Patriotisme et Endurance' van Kerstmis 1914, die in de Nederlandstalige versie is opgenomen in dit boek, kreeg ook internationaal een geweldige weerklank. Zijn patriottistische standpunt beïnvloedde ook zijn kijk op de 'Vlaamse kwestie'.
Aan de hand van een kritische analyse van de houding van Kard. Mercier en die van Paus Benedictus XV gaat dit boek na, hoe de katholieke kerkleiders zich positioneerden ten opzichte van de oorlog.
19,99 Euro.
12
terug naar de abdijshop