terug

Berichten

Pinksteren

Op zaterdag 27 mei, vooravond van Pinksteren, vieren de monniken om 20 u de vigilie van Pinksteren samen met de zusters in de priorij van Bethanië. Iedereen is welkom !
terug