terug

Berichten

Overlijden pater André Cansse

Zondag 13 november overleed onze medebroeder André Cansse op 95-jarige leeftijd. Na het uitspreken van zijn eerste geloften op 6 januari 1948 en de priesterwijding op 25 juli 1953, vertrok hij naar Afrika en was er 47 jaar als missionaris werkzaam. Hij was de laatste nog overlevende missionaris van onze gemeenschap.

Woensdag 16 november houden we in de abdijkerk een vigilie om 20u30.
Donderdag 17 november is de uitvaart met bijzetting op het kerkhof van de abdij.

"Gelukkig de mensen die sterk zijn in U, met de pelgrimsweg in het hart." (uit psalm 84)
terug