terug naar de abdijshop

Aanbevolen boeken

Als een arend herleeft mijn jeugd

Over jong worden in Christus

Quicke , Gabriel

Halewijn 2018
Augustinus haalt steeds weer het psalmvers aan: "Als een arend herleeft mijn jeugd' (psalm 103,5).
Als de arend ouder wordt en zijn bovenste bek zoveel gegroeid is dat die niet meer geopend kan worden, dan slaat hij zijn bek tegen een rots, werpt de last van zich af en komt zo weer opnieuw aan zijn voedsel.
Augustinus verduidelijkt dat de rots Christus zelf is. In Christus wordt onze jeugd vernieuwd en hersteld. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.
Hoewel Gabriël Quicke dit boek vooral geschreven heeft naar aanleiding van de bisschoppensynode over 'jongeren, geloof en onderscheiding van roeping', is het niet alleen gericht tot jongeren, maar ook tot volwassenen en ouderen, vanuit het levendig besef dat we altijd weer opnieuw ons leven en ons hart kunnen vernieuwen en verjongen.
18,95 Euro.

De kracht van de contemplatie

In de stilte genezing vinden

Karin Seethaler

Carmelitana 2016
Om de stilte te vinden kun je goed te rade gaan bij de grote rijkdom aan spiritualiteit in het christendom. Karin Seethaler legt de helende kracht ervan bloot en helpt je met kleine, concrete stappen, gewoon in het leven van alledag. Ze geeft veel praktische voorbeelden en laat zien dat een biddende weg niet moeilijk hoeft te zijn.

Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Zij is een internationaal veelgevraagd trainster voor contemplatieve oefeningen.
17,90 Euro.

De Thomaschristenen van India

Jaap van Slageren

Skandalon 20103
De gemeenschap van Thomaschristenen in Zuid-India (Kerala) dateert van het begin van de christelijke jaartelling. , Haar oorsprong ligt bij de apostel Thomas, die in het jaar 52 dat gebied bezocht. Jaap van Slageren beschrijft haar geschiedenis en gebruiken, waarin hindoeïstische, joodse en vroegchristelijke elementen te herkennen zijn, en toont uitgebreid haar rijke liturgische traditie.

De thomaschristenen zijn beïnvloed door de Syrische en Assyrische kerken en door achtereenvolgens de Portugese, de Nederlandse en de Engelse overheersing. De thomaschristenen hebben en authentiek karakter behouden.

Met een nawoord van oudkatholiek aartsbisschop Joris Vercammen.
29,50 Euro.

Elke dag geïnspireerd

Christenen getuigen

Geybels (red.)

Pelckmans 2016
Geloven in Vlaanderen is opnieuw 'cool'. Steeds meer mensen, inclusief bekende Vlamingen, brengen zonder schaamte en zonder arrogantie hun christelijke inspiratie ter sprake. Dit boek verzamelt meer dan twintig getuigenissen van meer en minder bekende Vlamingen. Ze vertellen hoe ze geraakt worden door het Evangelie en hoe dat hun dagelijks leven beïnvloedt.
25,00 Euro.

Geloven op de tast

Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten

Anselm Grün en Tomas Halik

Meinema 2017
In dit boek gaan Anselm Grün en Thomas Halik in op de waarde van twijfelen en zoeken. Ze vragen zich af wat de ervaring van Gods afwezigheid doet met ons geloof en willen onnodige verontrusting wegnemen. Rode draad in hun betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.
20,00 Euro.

Godfried Danneels

biografie

Mettepenningen

Polis 2015
Danneels heeft, als professor, priester en kerkvorst de grote veranderingen in onze samenleving op de eerste rij meegemaakt. Minder bekend is zijn rol als kerkelijk topdiplomaat. Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens hebben een schat aan bronnen geraadpleegd, spraken tientallen mensen die het pad van de kardinaal hebben gekruist en kregen ook toegang tot zijn privéarchief. Het resultaat is een verrassend maar ook kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk.
39,50 Euro.

Heilige Woede

Monnik zijn, een radicale keuze

Quartier , Thomas

Adveniat 2018
Al sinds zijn jeugd is Thomas Quartier gefascineerd door revolutie en bob Dylan. Dan besluit hij in te treden in een klooster. Een onmogelijke combinatie ? Niet voor Quartier. Voor hem is het kloosterleven niet gedateerd, maar een levensvorm die iedereen wakker kan schudden De uitdaging aan zichzelf en aan de buitenwereld van een leven binnen en buiten de kloostermuren is wat deze grensganger drijft. Leven als monnik betekent een radicale keuze: een spiegel voor iedereen.
19,95 Euro.

Leven in de Geest

Simone Pacot

2012 Carmelitana
Dit boek is het vervolg van Open je deuren voor de Geest (dat vooral een bijbelse bezinnig is over de heilige Geest en zijn stille wenk naar de mens toe, die opgeroepen wordt om een antwoord te geven.) In dit nieuwe boek gaat S.P. dieper in op het leven met en in de Geest. Ze stelt daarbij enkele concrete en fundamentele vragen.
24,50 Euro.

Maarten Luther

biografie van een hervormer: denker, monnik, rebel

Volker Leppin

Meulenhoff 2017
Maarten Luther wordt in deze biografie vooral opgevoerd als mens, ontdaan van alle mythes en legendes. Briljant schildert Volker Leppin hoe Luther zich al twijfelend losmaakt van het middeleeuwse denken, en zijn eigen religieuze overtuiging vorm gaf. In heldere taal vertelt Leppin niet alleen over het leven van Luther, maar hij volgt hem ook op de eenzame weg die hij aflegt naar een oprechte religie vol overgave en eenvoud.
Maarten Luther is een heldere beknopte biografie over de man die aan de wieg stond van de grote omwenteling in de kerk.
17,99 Euro.

Mag het iets meer zijn ?

Jongeren over leven, geloven en dromen

Zwaenepoel , tom

Lannoo 2018
Bij 270 Vlamingen tussen 17 en 31 jaar werd gepolst naar hun drijfveren.
Wie aandachtig naar jongeren luistert, zal merken dat ook zij hunkeren naar diepgang en zingeving Ze zijn bewust of onbewust op zoek een moreel kompas. Welke rol kan het geloof in het leven van jonge mensen spelen ?
Behalve jongeren komen in dit boek ook tientallen volwassenen aan het woord die opgroeiende jongeren begeleiden
Tom Zwaenepoel is doctor in de Germaanse talen. Hij is verbonden aan de Abdijschool van Zevenkerken
22,50 Euro.

MINDFULL GELUK

vanuit eeuwenoude bijbelse wijsheid

Bénédicte Lemmelijn

Averbode 2017
Dit boek van Bénédicte Lemmelijn, professor Oude Testament van de KU te Leuven, gaat eerst op zoek naar de centrale elementen in de moderne existentiële en religieuze zoektocht. Daarna wordt ze gekoppeld aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek en de christelijke meditatie, en in het bijzonder aan het deuterocanonieke boek Wijsheid van Sirach. Dit joods-hellenistische geschrift legt de nadruk nop het hier en nu enerzijds, en de verbondenheid met wat ons overstijgt anderzijds.
15,00 Euro.

ONDER ELKAARS HUID

Ecologie van de vriendschap

Jürgen Mettepenningen

halewijn 2017
De diepste mate van verlangen, genieten, gemis en ontgoocheling draait steeds rond hetzelfde: mensen waaraan ja hart zich hecht.
***
In de vriendschap wordt niet geoordeeld of veroordeeld, maar wordt meegeleefd, geluisterd en geadviseerd.
***

Vriendschap is het mooiste op aarde, omdat ze onder de huid leeft en tegelijk de hemel raakt.
11,95 Euro.
12
terug naar de abdijshop