“Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom moeten de broeders op bepaalde tijden bezig zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tijden met geestelijke lezing.”

(Regel van Benedictus)

Bovenvermeld citaat wijst op de zorg van Sint-Benedictus voor een evenwichtig levensritme. Het bekende gezegde “Ora et labora” – “Bid en werk” - vat dit kort samen.
Ook in de dagorde van Zevenkerken is deze dubbele golfslag herkenbaar. Een aantal uren worden gewijd aan het gebed en de omgang met Gods Woord.
Andere uren worden besteed aan allerlei werkzaamheden: huishoudelijke taken; onthaal; een middelbare school; kunstateliers; bibliotheek; publicaties; conferenties en bezinningsdagen; geestelijke begeleiding; administratie; de leiding van de abdij.