WIE ZIJN WIJ?

“Stel niets boven de liefde van Christus, die ons allen tezamen geleide tot het eeuwige leven.”

(Regel van Benedictus)

We zijn benedictijnen. De heilige Benedictus van Nursia (480-547) stelde een leefregel op voor de gemeenschappen die hij stichtte. In deze evangelisch geïnspireerde leefregel, die wortelt in de vroegste traditie van het monnikendom, vinden ook vandaag Godzoekers, monniken zowel als niet-monniken, wijsheid om te leven en samen te leven. In de school van Benedictus zijn ook voor ons de pijlers van ons leven het gemeenschappelijke en persoonlijke gebed, het werken in dienstbaarheid en het leven in gemeenschap.

Hiermee is echter slechts ten dele gezegd wie we zijn. Want een gemeenschap is een veelkleurig palet van individuele persoonlijkheden met hun eigen geschiedenis, temperament, talenten, gaven en gebreken. Niet voor niets vraagt Benedictus aan de abt rekening te houden met ieders persoonlijkheid (hoofdstuk 2 van de Regel) en met het feit dat de één meer nodig heeft dan de ander (hoofdstuk 34 van de Regel). Hij vraagt aan de broeders te wedijveren in respect voor elkaar en elkanders zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld te verdragen (hoofdstuk 72 van de Regel).

Al nemen de vormgeving van de gemeenschap en de activiteiten naar binnen en naar buiten kwantitatief de meeste plaats in deze website in, de ziel waaruit geleefd en gewerkt wordt en de innerlijke kwaliteit van het leven blijven de belangrijkste opdracht, elke dag opnieuw.