OBLATUUR

Mensen in de wereld, die zich door de geest van de Regel van Benedictus willen laten inspireren, kunnen zich door een belofte met de abdij verbinden.

De oblaten behoren tot de familiekring van de gemeenschap en worden als kostbare parels beschouwd, als een onschatbare morele en spirituele steun in "de school voor de dienst van de Heer" (proloog van de Regel).

Informatie te verkrijgen bij Pater Nikolaas Devynck osb,
tel.: 050/40 61 80
fax: 050/40 61 33
oblatuur@abdijzevenkerken.be