terug naar Geschiedenis

Uitstraling

Het eerste missaal voor de gelovigen van dom Gaspar Lefèbvre, monnik van Zevenkerken, verscheen in 1920 in het kader van de liturgische heropleving vanaf het begin van de twintigste eeuw. Hiermee wou de samensteller de liturgie, vooral de eucharistie, binnen het bereik van de gelovigen brengen. Het verschijnen van het missaal ging gepaard met de publicatie van eenvoudige brochures en traktaatjes waarmee gepoogd werd de rijkdom van de liturgie open te stellen voor de gelovigen. Het missaal kende een groot succes en werd in verschillende talen vertaald.
Na de Tweede Wereldoorlog was de situatie veranderd en was er sprake van een nieuwe kijk op de liturgie. Men keerde terug naar de bronnen van de liturgie, naar de Heilige Schrift en naar de kerkvaders. Het tijdschrift Paroisse et Liturgie bracht allerhande onderwerpen ter sprake die na het Tweede Vaticaans Concilie gemeengoed zouden worden: de levende taal, de deelname van de gelovigen, de concelebratie, de communie onder twee gedaanten. Met een bijbels missaal werden de christenen geholpen bij het gebed door meer toelichting over de bijbelse teksten.
Een gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen en een missaal voor weekdagen en heiligenvieringen, samengesteld door benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en door norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo is nog steeds beschikbaar: zie Boekhandel. terug naar Geschiedenis